Sprzedaż i marketing
Odtwórz wideo

Sprzedaż i marketing

Nasze produkty są dostępne w ponad 61 krajach świata; 76% naszych przychodów pochodzi z eksportu, a 24% z rynku krajowego. Dzięki sprawnej działalności naszych zakładów na Węgrzech, rozbudowanej sieci rynków zagranicznych oraz spółkom zależnym i przedstawicielstwom obecnym w 17 krajach przyczyniamy się do leczenia 30 milionów pacjentów. Naszymi najważniejszymi rynkami zbytu są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw.

W przeciągu 100 lat od powstania naszej firmy staliśmy się jednym z najbardziej znaczących dystrybutorów na węgierskim rynku farmaceutycznym. W oparciu o liczbę sprzedanych opkowań znaleźliśmy się w pierwszej trójce największych dostawców na Węgrzech.

Portfolio produktów Grupy Egis obejmuje 634 produktów. W roku obrotowym 2020/2021 dystrybuowaliśmy leki 167 linii produktowych - zawierających 151 różnych substancji czynnych. Chociaż nasze główne obszary terapeutyczne to choroby układu krążenia i centralnego układu nerwowego, oferujemy również nowoczesne rozwiązania terapeutyczne w dziedzinie onkologii i ginekologii.

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox