Bezpieczeństwo farmakoterapii - Pharmacovigilance

Egis Pharmaceuticals PLC oraz EGIS Polska Sp. z o.o. przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa leków, dlatego niezmiernie ważne jest dla nas zbieranie informacji o działaniach niepożądanych i reklamacjach z tytułu jakości naszych produktów oraz ich późniejsza analiza. 

Naszym celem jest dążenie do tego, aby pacjenci, lekarze oraz farmaceuci używający produktów EGIS dysponowali informacjami na temat aktualnych trendów w medycynie oraz wszelkimi danymi i wiedzą niezbędną do bezpiecznego stosowania leków, co ma prowadzić do poprawy zdrowia i obniżenia ryzyka występowania działań niepożądanych. 

Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca z lekarzami i farmaceutami, którzy przekazują informacje o zauważonych działaniach niepożądanych. Według nas bezpieczeństwo leczenia farmakologicznego leży w naszym wspólnym interesie. 

Prosimy o zgłaszanie działań niepożądanych, które mogą być związane z produktami Egis Pharmaceuticals PLC, jak również leków będących produktami firm objętych naszym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem terapii: Egis Polska, Proterapia, Celltrion, Colep korzystając z jednego z podanych niżej sposobów kontaktu: 

Formularz Zgłoś Działanie Niepożądane Leku >>

EGIS Polska Sp. z o.o.
Telefon:  +48 22 417 92 00
Telefaks:  +48 22 417 92 92

Adres:
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02-146 Warszawa

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox