Stopka redakcyjna

Strona jest obsługiwana przez Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. Cg. 01-10-041762, registered by the Company Registry Court of Budapest, Capital Regional Court.)

Siedziba główna, Węgry:

Adres: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Adres korespondencyjny: 1475 Budapest 10 Pf. 100

Tel.: +36 1 803-5555

Fax: +36 1 803-5529, +36 1 803-5511

E-mail: mailbox@egis.hu

* Niektóre z filmów i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistego procesu produkcyjnego i są wykorzystywane wyłącznie do celów ilustracyjnych.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox