Opracowanie substancji czynnych

Stworzyliśmy najnowocześniejszą infrastrukturę potrzebną do opracowywania zarówno tradycyjnych substancji czynnych (API), jak i tak zwanych bardzo silnie działających (HP) substancji czynnych. W przypadku substancji czynnych o bardzo silnym działaniu nasi pracownicy pracują w warunkach całkowitej izolacji od nich i używają specjalnych rękawic do operowania urządzeniami, umieszczonymi w przezroczystych, zamkniętych izolatorach. Nowoczesny system izolatorów zapewnia wygodne i bezpieczne środowisko pracy, które chronimy, stosując zamknięty system zbierania i usuwania odpadów.

Analiza własności intelektualnej (IP)
Celem tego etapu jest przeanalizowanie informacji zawartych w publikacjach naukowych, wnioskach patentowych i udzielonych patentach pod kątem aktualnych ograniczeń związanych z prawami własności intelektualnej.
WIĘCEJ
Celem tego etapu jest przeanalizowanie informacji zawartych w publikacjach naukowych, wnioskach patentowych i udzielonych patentach pod kątem aktualnych ograniczeń związanych z prawami własności intelektualnej.
WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE?
Odtwórz wideo
1
Odtwórz wideo
Opracowanie substancji czynnej w skali laboratoryjnej
Celem tego etapu jest wybór generycznych substancji czynnych potencjalnie nadających się do rozwoju oraz ich analiza pod kątem praw własności przemysłowej, kwestii toksykologicznych i technologicznych, a także opracowanie procesów syntezy do produkcji tych substancji czynnych.
WIĘCEJ
Celem tego etapu jest wybór generycznych substancji czynnych potencjalnie nadających się do rozwoju oraz ich analiza pod kątem praw własności przemysłowej, kwestii toksykologicznych i technologicznych, a także opracowanie procesów syntezy do produkcji tych substancji czynnych.
WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE?
2
Badania analityczne substancji czynnych
Na tym etapie przeprowadza się analizę struktury chemicznej, właściwości fizycznych, czystości i stabilności wybranych potencjalnych substancji czynnych oraz, w oparciu o te informacje, dokonuje się wyboru najbardziej odpowiedniej formy celem jej dalszego rozwijania.
WIĘCEJ
Na tym etapie przeprowadza się analizę struktury chemicznej, właściwości fizycznych, czystości i stabilności wybranych potencjalnych substancji czynnych oraz, w oparciu o te informacje, dokonuje się wyboru najbardziej odpowiedniej formy celem jej dalszego rozwijania.
WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE?
Odtwórz wideo
3
Odtwórz wideo
Przygotowanie wniosku patentowego
Jeżeli opracowany produkt okaże się innowacją, np. nową formą substancji czynnej lub procesem, który jest cenny z punktu widzenia praw własności przemysłowej, ważne jest uzyskanie ochrony patentowej, aby zwiększyć konkurencyjność naszej firmy.
WIĘCEJ
Jeżeli opracowany produkt okaże się innowacją, np. nową formą substancji czynnej lub procesem, który jest cenny z punktu widzenia praw własności przemysłowej, ważne jest uzyskanie ochrony patentowej, aby zwiększyć konkurencyjność naszej firmy.
WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE?
4
Skalowanie substancji czynnych
Celem tego etapu jest analiza czynników wpływających na właściwości fizyczne/chemiczne podczas skalowania procesu wytwarzania, zbadanie procedury technologii proszkowania, optymalizacja całego procesu oraz określenie właściwości produktu końcowego. Począwszy od wielkości partii w skali laboratoryjnej, stopniowo zwiększa się ilość substancji czynnej, aż do osiągnięcia ilości właściwej dla partii przemysłowej tj. wielkości produkcji przemysłowej.
WIĘCEJ
Celem tego etapu jest analiza czynników wpływających na właściwości fizyczne/chemiczne podczas skalowania procesu wytwarzania, zbadanie procedury technologii proszkowania, optymalizacja całego procesu oraz określenie właściwości produktu końcowego. Począwszy od wielkości partii w skali laboratoryjnej, stopniowo zwiększa się ilość substancji czynnej, aż do osiągnięcia ilości właściwej dla partii przemysłowej tj. wielkości produkcji przemysłowej.
WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE?
Odtwórz wideo
5
WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox