Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Prosimy o zgłoszenie niepożądanego działania leków bedących produktami firmy Egis Pharmaceuticals PLC, jak również leków będących produktami firm objętych naszym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem terapii: Egis Polska, Proterapia, Celltrion, Colep.

EGIS Polska Sp. z o.o.

Ulica ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
Kod pocztowy, miasto 02-146 Warszawa
Telefon +48 22 417 92 00
E-mail recepcja@egis.pl

Formularz kontaktowy

Możesz skorzystać z poniższego formularza kontaktowego, aby wysłać wiadomość do działu odpowiedzialnego za wybrany temat.

Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych skontaktujesz się poprzez e-mail: gdpr@egis.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo (a) wycofać zgodę w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody (b) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (c) przenoszenia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, (d) do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny na obsługę powyższego zapytania powiększony o czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych EGIS lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz nie jest stosowane automatyczne podejmowanie decyzji. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby uzyskać odpowiedź na pytanie. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności - https://pl.egis.health/polityka-prywatnosci

Kontakt

Biuro główne

recepcja@egis.pl

Zgłaszanie działań niepożądanych

ndl@egis.pl

Więcej lokalizacji

Hurtownia Farmaceutyczna EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Ulica: ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Telefon: +48 22 417 91 86
Fax: +48 22 417 91 89

Informacje o firmie

Nazwa firmy
EGIS Polska Sp. z o.o.
Adres spółki
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
Kod pocztowy
02-146 Warszawa
NIP:
118 00 64 159
KRS:
0000063826
Wysokość Kapitału Zakładowego:
17 860 000,00 zł
Oznaczenie sądu:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Prosimy o zgłoszenie niepożądanego działania leków bedących produktami firmy Egis Pharmaceuticals PLC, jak również leków będących produktami firm objętych naszym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem terapii: Egis Polska, Proterapia, Celltrion, Colep.

Report adverse drug reaction

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox