Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Prosimy o zgłoszenie niepożądanego działania leków bedących produktami firmy Egis Pharmaceuticals PLC, jak również leków będących produktami firm objętych naszym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem terapii: Egis Polska, Proterapia, Celltrion, Colep.

EGIS Polska Sp. z o.o.

Ulica ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
Kod pocztowy, miasto 02-146 Warszawa
Telefon +48 22 417 92 00
Fax +48 22 417 92 92
E-mail recepcja@egis.pl

Formularz kontaktowy

Możesz skorzystać z poniższego formularza kontaktowego, aby wysłać wiadomość do działu odpowiedzialnego za wybrany temat.

Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.

Kontakt

Biuro główne

recepcja@egis.pl

Zgłaszanie działań niepożądanych

ndl@egis.pl

Więcej lokalizacji

Hurtownia Farmaceutyczna EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Ulica: ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Telefon: +48 22 417 91 86
Fax: +48 22 417 91 89

Informacje o firmie

Nazwa firmy
EGIS Polska Sp. z o.o.
Adres spółki
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
Kod pocztowy
02-146 Warszawa
NIP:
118 00 64 159
KRS:
0000063826
Wysokość Kapitału Zakładowego:
17 860 000,00 zł
Oznaczenie sądu:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Prosimy o zgłoszenie niepożądanego działania leków bedących produktami firmy Egis Pharmaceuticals PLC, jak również leków będących produktami firm objętych naszym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem terapii: Egis Polska, Proterapia, Celltrion, Colep.

Report adverse drug reaction

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox