Grupa EGIS

Grupa Egis jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych produkujących leki generyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza działalność obejmuje wszystkie obszary działalności sektora farmaceutycznego. Egis należy do Grupy Servier, międzynarodowego przedsiębiorstwa farmaceutycznego zarządzanego przez fundację typu non-profit z siedzibą we Francji. 

W roku obrotowym 2019/2020 wartość sprzedaży netto Grupy Egis wyniosła 542 mln EUR. Oprócz Węgier, poprzez sieć spółek zależnych i przedstawicielstw, sprzedajemy nasze produkty pod marką Egis w 17 krajach.

W skład portfolio produktów oferowanych przez Egis wchodzą: substancje czynne, tabletki i zastrzyki oraz preparaty galenowe (tzn. posiadające postać płynną lub półstałą). Nasze produkty są dostępne w 60 krajach poprzez sieć spółek zależnych i przedstawicielstw oraz partnerów. W ostatnim roku obrotowym oferowaliśmy na rynku 617 produktów w ramach 161 linii produktowych zawierających 146 substancji czynnych.  

Chociaż koncentrujemy się przede wszystkim na leczeniu chorób układu krążenia oraz układu nerwowego, to dostarczamy także nowoczesne rozwiązania terapeutyczne w zakresie onkologii i ginekologii. W 2013 roku Grupa Egis rozpoczęła sprzedaż swojego pierwszego produktu zawierającego przeciwciała monoklonalne. Był to jednocześnie pierwszy biologiczny lek biopodobny zawierający przeciwciała monoklonalne (mAb) w Unii Europejskiej. Od tej pory Grupa Egis wprowadziła na rynek trzy inne biologiczne leki biopodobne.  

Jako jedno z przedsiębiorstw działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dla których bardzo ważna jest innowacyjność, Grupa Egis przeznacza około 50 mln EUR rocznie na działalność badawczo-rozwojową. Nasze działania w zakresie badań i rozwoju koncentrują sią na wysokiej jakości lekach generycznych

W ciągu ostatnich 20 lat Grupa Egis przeznaczyła ponad 740 mln EUR na różnego rodzaju modernizacje, takie jak np. unowocześnienie całego procesu wytwarzania produktów gotowych czy otwarcie najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych na Węgrzech. W węgierskiej siedzibie firmy w Budapeszcie odbywa się także opracowywanie substancji leczniczych o bardzo silnym działaniu (tzn. wykazujących znaczną aktywność biologiczną w bardzo małych dawkach) i produktów gotowych. W roku finansowym  2017/2018 zakończono całościową modernizację technologii produkcji substancji czynnych. W roku 2019 otworzyliśmy nowy zakładu produkcyjny w Körmend. Obecnie prowadzone są szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju, w tym m.in. budowa nowego laboratorium galenowego, rozbudowa jednej z istniejących pakowni, a także budowanie potencjału w zakresie całościowego rozwiązania produkcji, pozwalającego na wytwarzanie leków o bardzo silnym działaniu.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox