Biologiczne leki biopodobne
Odtwórz wideo

Biologiczne leki biopodobne

Biologiczne leki biopodobne są wariantami innowacyjnych leków biologicznych. Mają bardzo podobne właściwości fizykochemiczne, skuteczność kliniczną, a także bezpieczeństwo jak produkt referencyjny. Właściwości te są potwierdzone w kompleksowych badaniach porównawczych. 

Od 2013 roku wprowadziliśmy do obrotu cztery biopodobne produkty lecznicze stosowane w terapii chorób autoimmunologicznych, onkologicznych i onkohematologicznych. 

Począwszy od 2010 r. w naszej siedzibie w Budapeszcie realizowaliśmy rozwój infrastruktury dla tego całkowicie nowego obszaru farmaceutycznego. Zdobyliśmy nowe doświadczenia w zakresie analizy, pakowania, przechowywania, logistyki, marketingu i dystrybucji produktów biopodobnych. 

W naszym laboratorium zajmującym się biologiczną kontrolą jakości przeprowadzamy badania analityczne pod kątem końcowej oceny jakości przed wprowadzeniem biopodobnych produktów leczniczych do obrotu.  

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox