Wydarzenia
czw, maj 5, 2022 9:32 AM

Hurtownia EGIS Polska z certyfikatem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Główny Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie przeprowadzonych inspekcji zgodnie z art.111 Dyrektywy 2001/83/WE ze zm. wydał hurtowni EGIS Polska Dystrybucja certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. Good Distribution Practice, GDP)
Wydarzenia

Hurtownia EGIS Polska z certyfikatem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Główny Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie przeprowadzonych inspekcji zgodnie z art.111 Dyrektywy 2001/83/WE ze zm. wydał hurtowni EGIS Polska Dystrybucja certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. Good Distribution Practice, GDP)
czw, maj 5, 2022 9:32 AM
Autor:
czw, maj 5, 2022 9:32 AM
Autor:

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie, że w swoich działaniach hurtownia EGIS Polska spełnia najwyższe wymagania stawiane dystrybutorom farmaceutycznym.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna, to zbiór procedur i wymagań obowiązujących przedsiębiorców prowadzących lub pośredniczących w obrocie produktami leczniczymi. Zasady dobrej praktyki dystrybucyjnej wprowadzone zostały w Polsce ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne.

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi stosują system jakości określający obowiązki, procesy i zasady zarządzania ryzykiem związane z ich działalnością. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji są jasno zdefiniowane i podlegają systematycznemu przeglądowi. Należy udokumentować, a w uzasadnionych przypadkach zwalidować, kluczowe dla jakości produktów leczniczych etapy procesów dystrybucji i ich istotne zmiany.

Cieszymy się, że hurtownia EGIS Polska znała się w wąskim gronie podmiotów wpisanych do europejskiego rejestru hurtowni farmaceutycznych posiadających certyfikat DPD.

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox